Jaarlijkse veiligheidsvoorschrift

ICS

Van: ICS Service
Datum: 1 september 2023 om 08:34:35 CEST
Aan:****@*******
Onderwerp: Jaarlijkse veiligheidsvoorschrift
Antwoord aan: ****@********

Geachte heer/mevrouw,

Jaarlijks moeten we volgens ons veiligheidsbeleid bij International Card Services BV
(ICS) de gegevens van onze klanten actualiseren. Uw e-mailgegevens zijn nog niet
gecontroleerd volgens deze maatregel.

Uw online omgeving en Card zijn tijdelijk beperkt. Volg onderstaande stappen om
dit op te heffen. Als u niet verifieert deactiveren we uw ICS omgeving en Card na 3
werkdagen.

Scan de onderstaande qrcode om uw gegevens bij te werken.

QR CODE (=LINK)

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail