Let op (2/2): Valse sms douanekosten Sinds 10:08 | 17 januari 2024

Jaarlijkse informatiecontrole: Volg stappen

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: woensdag 3 januari 2024 23:48
Aan: *****@*****
Onderwerp: Jaarlijkse informatiecontrole: Volg stappen

Geachte heer/mevrouw,

Wij nemen contact met u op in verband met de verificatie van uw bankgegevens. Met
het oog op de veiligheid van uw account en ter voorkoming van ongeautoriseerde
toegang, verzoeken wij u vriendelijk om uw bankgegevens te verifiëren.

De verificatie van uw bankgegevens is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat alle
transacties en financiële activiteiten op uw account legitiem zijn. Dit proces stelt ons
tevens in staat om eventuele fouten of discrepanties op te sporen en te corrigeren.

1. Wij verzoeken u vriendelijk om naar onze omgeving te gaan
via: *****(Link).
2. U dient vervolgens de gevraagde informatie te verstrekken ter verificatie van uw
bankgegevens.
3. Verificatie voltooid.

Wij stellen uw medewerking bij het verifiëren van uw bankgegevens zeer op prijs. Dank
u vriendelijk voor uw tijd en aandacht.

Hoogachtend,

Rabobank

Valse e-mail