Invoering Voorschriften

ICS

Van: lNTERNATlONAL CARD SERVlCES NLD
Verzonden: vrijdag 3 november 2023 01:03
Aan: *******@******
Onderwerp: Invoering Voorschriften

Mededeling Veiligheidsvoorschriften

Geachte heer, mevrouw,

Herhaaldelijk hebben wij contact gezocht met betrekking tot de verificatie en
validatie van uw gegevens in uw Mijn ICS-account. Dit is cruciaal om te
voldoen aan onze jaarlijkse veiligheidsvoorschriften en om ononderbroken
gebruik te waarborgen van uw Card Services (ICS). Tot op heden zijn deze
gegevens nog niet geverifieerd. Daarom brengen wij u middels deze
mededeling op de hoogte van de vervolgstappen.

Op 6 november 2023 zullen wij uw card(s) blokkeren vanwege een recente
beveiligingsupdate. Voor deze update is het noodzakelijk om uw account
opnieuw te verifiëren. U heeft tot 6 november 2023 de tijd om de nieuwe,
geheel vrijblijvende 2-staps-verificatie af te ronden. Na deze datum is toegang
tot uw ICS App niet meer mogelijk, om ongeautoriseerde toegang en
eventuele schade te voorkomen of te beperken.

UW BEVEILIGDE ONLINE OMGEVING (Link)

Om beëindiging van onze overeenkomst te voorkomen, dient u voor 6
november 2023 uw gegevens te valideren. Indien u tijdig actie onderneemt,
kunt u enkele minuten later weer gebruikmaken van uw card(s). Zonder actie
zal onze overeenkomst worden beëindigd en worden uw card(s) tijdelijk
geblokkeerd.

Voor beëindiging geldt een opzegtermijn van twee maanden. Indien wij binnen
deze periode geen actie van u vernemen, zal onze overeenkomst op 5
januari 2024 worden ontbonden. Na deze datum is deblokkering van uw
card(s) niet meer mogelijk.

Om na deze datum uw card te blijven gebruiken, dient u een nieuwe aanvraag
in te dienen en al uw gegevens opnieuw te verstrekken. Het bijwerken van uw
gegevens zorgt ervoor dat u kunt blijven profiteren van onze voordelen.

Met vriendelijke groet,
*****
Manager Services

Valse e-mail