Implementatie Voorschriften

ICS

Van: International Card Services
Datum: 17 november 2023 om 07:23:49
Aan: *****@*****
Onderwerp: Implementatie Voorschriften

Mededeling Veiligheidsvoorschriften

Geachte heer, mevrouw,

Herhaaldelijk hebben wij contact gezocht met
betrekking tot de verificatie en validatie van uw
gegevens in uw Mijn ICS-account. Dit is cruciaal
om te voldoen aan onze jaarlijkse
veiligheidsvoorschriften en om ononderbroken
gebruik te waarborgen van uw Card Services
(ICS). Tot op heden zijn deze gegevens nog niet
geverifieerd. Daarom brengen wij u middels
deze mededeling op de hoogte van de
vervolgstappen.

Op 20 november 2023 zullen wij uw card(s)
blokkeren vanwege een recente
beveiligingsupdate. Voor deze update is het
noodzakelijk om uw account opnieuw te
verifiëren. U heeft tot 20 november 2023 de
tijd om de nieuwe, geheel vrijblijvende 2-staps-
verificatie af te ronden. Na deze datum is
toegang tot uw ICS App niet meer mogelijk, om
ongeautoriseerde toegang en eventuele schade
te voorkomen of te beperken.

UW BEVEILIGDE ONLINE OMGEVING (link)

Om beëindiging van onze overeenkomst te
voorkomen, dient u voor 20 november 2023
uw gegevens te valideren. Indien u tijdig actie
onderneemt, kunt u enkele minuten later weer
gebruikmaken van uw card(s). Zonder actie zal
onze overeenkomst worden beëindigd en
worden uw card(s) tijdelijk geblokkeerd.

Voor beëindiging geldt een opzegtermijn van
twee maanden. Indien wij binnen deze periode
geen actie van u vernemen, zal onze
overeenkomst op 19 januari 2024 worden
ontbonden. Na deze datum is deblokkering van
uw card(s) niet meer mogelijk.

Om na deze datum uw card te blijven
gebruiken, dient u een nieuwe aanvraag in te
dienen en al uw gegevens opnieuw te
verstrekken. Het bijwerken van uw gegevens
zorgt ervoor dat u kunt blijven profiteren van
onze voordelen.

Met vriendelijke groet,
*************
Manager Services

Let op voor online oplichters die trachten
persoonlijke informatie te verkrijgen. Verstrek
nooit persoonlijke of financiële informatie,
wachtwoorden of codes via een link in een e-
mail. Voor meer informatie over het
rapporteren van verdachte e-mails, neem
contact op met: ****@***.***.nl

Deze mededeling is afkomstig van International
Card Services BV, gevestigd aan de
***58 te (1112 XS) Diemen,
ingeschreven in het Handelsregister Amsterdam
onder nummer **************.

(Dit is een automatisch gegenereerde
mededeling. Aan deze mededeling kunnen geen
rechten worden ontleend. Voor vragen kunt u
contact opnemen met ***@***.***.nl)

Valse e-mail