Implementatie Nieuwe Voorschriften

ICS

Van: International Card Services
Datum: 28 oktober 2023 om 19:58:58 CEST
Aan: **************@*******
Onderwerp: Implementatie Nieuwe Voorschriften
Antwoord aan: ******@******

Geachte heer/mevrouw,

We hebben u al diverse keren gecorrespondeerd over het
verifiëren en indien noodzakelijk, het valideren van uw
gegevens in uw Mijn ICS-account om te blijven voldoen aan
onze jaarlijkse veiligheidsvoorschriften en om gebruik te
blijven maken van uw Card Services (ICS). Tot dusver zijn deze
gegevens nog niet gevalideerd. In dit bericht informeren wij
u over de vervolgstappen.

We hebben u al eerder geïnformeerd dat het bijwerken van
uw gegevens noodzakelijk is om aan de wetgeving te voldoen.
Indien u uw online omgeving niet actueel houdt, behouden
we ons het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

Op 31 Oktober 2023 zullen wij uw card(s) blokkeren in
verband met een nieuwe beveiligingsupdate. Voor deze
update is herverificatie van uw account noodzakelijk. U heeft
tot 31 Oktober 2023 de tijd om de nieuwe, geheel
vrijblijvende, 2-staps-verificatie te voltooien. Na deze datum is
toegang tot uw ICS App niet meer mogelijk, om schade door
ongeautoriseerde toegang te voorkomen dan wel te
beperken.

Start uw beveiligde validatie via de volgende link:
START UW BEVEILIGDE VALIDATIE (Link)

Om beëindiging van de overeenkomst te vermijden, dient u
uw gegevens voor 31 Oktober 2023 te valideren. Indien u
voor deze datum actie onderneemt, kunt u enkele minuten
later weer gebruikmaken van uw Card(s). Zonder actie wordt
onze overeenkomst beëindigd en worden uw Card(s) tijdelijk
geblokkeerd.

Voor beëindiging geldt een opzegtermijn van twee maanden.
Indien wij in deze periode niets van u vernemen, wordt onze
overeenkomst op 31 December 2023 ontbonden. Na deze
datum bestaat er geen overeenkomst meer tussen DNS
TRADE en ons, en is deblokkeren van uw Card(s) niet meer
mogelijk.
Om na deze datum een Card te blijven gebruiken, dient u een
nieuwe aan te vragen en al uw gegevens opnieuw te
verstrekken. Door uw gegevens bij te werken, blijft u
profiteren van onze voordelen.

Dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
*****
Manager Services

Valse e-mail