Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt

ICS

Van: lnternational Cards Services
Onderwerp: Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt
Datum: 12 november 2023 om 00:05:21 CET
Aan:

Uw rekeningoverzicht staat klaar.
Bekijk de webversie.

| Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt |

Beste heer/mevrouw,

Om te voldoen aan de wettelijke vereisten, moeten we onze klanten periodiek identificeren. We hebben geconstateerd dat uw account gekoppeld aan #e-mail# nog niet opnieuw is geïdentificeerd en we willen u vriendelijk vragen om dit zo snel mogelijk te doen

Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij daarom uw toegang tot online omgeving en uw Card tijdelijk beperkt voor gebruik. Voordat wij deze beperking opheffen of uw Card gaan vervangen, willen wij graag een aantal gegevens met u controleren.

Wij verzoeken u daarom om zo spoedig mogelijk uw account gebruik te valideren,
Ga naar ****.to/******** en volg de volgende stappen om uw account te valideren

Let op: houd uw ICS Credit Card en uw mobiele telefoon bij de hand
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op uw begrip & medewerking

Met vriendelijke groet,

International Card Services

Dit is een automatisch gegenereerd bericht.

Valse e-mail