Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt

ICS

Van: lnternational cards services
Onderwerp: Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt
Datum: 11 oktober 2023 om 12:08:19 CEST
Aan: ******@*******

Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt

Beste Heer/Mevrouw
Om te voldoen aan de wettelijke vereisten, moeten we onze klanten periodiek opnieuw
identificeren. We hebben geconstateerd dat uw account nog niet opnieuw is geïdentificeerd en
we willen u vriendelijk vragen om dit zo snel mogelijk te doen

Volg de volgende stappen om uw account te valideren

1. U typt ****.to/****(u kunt het uiteraard ook kopiëren en plakken)
in uw browser en klikt op ”enter”.
2. U vult de gegevens in die wij van u hebben in ons systeem.
3. U bent nu gevalideerd en kunt weer van al uw privileges genieten.

Let op: houd uw ICS Credit Card en uw mobiele telefoon bij de hand

Zonder een succesvolle heridentificatie van uw account kunnen we genoodzaakt zijn om uw
toegang tot onze diensten op te schorten. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met
ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
International Card Services

Valse e-mail