Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt

ICS

Van: Mijn ICS Alert
Verzonden: donderdag 28 september 2023 12:42
Aan: ***********@**********
Onderwerp: Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt

Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt

Beste heer/mevrouw,

Om te voldoen aan de wettelijke vereisten, moeten we onze klanten periodiek identificeren. We hebben
geconstateerd dat uw account gekoppeld aan *****@*****.nl nog niet opnieuw is geïdentificeerd en we willen
u vriendelijk vragen om dit zo snel mogelijk te doen.

Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij daarom uw toegang tot online omgeving en uw Card tijdelijk beperkt
voor gebruik. Voordat wij deze beperking opheffen of uw Card gaan vervangen, willen wij graag een aantal
gegevens met u controleren.

Wij verzoeken u daarom om zo spoedig mogelijk uw account gebruik te valideren,
Volg de volgende stappen om uw account te valideren

•U wordt verzocht deze pagina te bezoeken: ***.***/*** (link),of u kunt de URL kopiëren en in uw browser plakken, en volg vervolgens de instructies.”
•U vult de gegevens in die wij van u hebben in ons systeem.
•U bent nu geidentificeerd en kunt weer van al uw privileges genieten.

Let op: houd uw ICS Credit Card en uw mobiele telefoon bij de hand
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op uw begrip & medewerking

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

****
Manager Services

Valse e-mail