Herrinering controleer uw gegevens voordat uw KPN mailbox vervalt

KPN

Van: KPN
Datum: 12-09-2023 05:39 (GMT+01:00)
Aan: ******@************
Onderwerp: Herrinering controleer uw gegevens voordat uw KPN mailbox vervalt

Geachte meneer/mevrouw *******,

Actualiteit gegevens
Onlangs hebben wij u gevraagd om uw gegevens te controleren, helaas hebben wij uw
verificatie nog niet ontvangen.
Het is van belang dat u uw gegevens controleert en bijwerkt zodat dit geïntegreerd kan
worden in de komende updates en nieuwe diensten.
Doet u dit niet op tijd kan uw mailbox komen te vervallen.

Controleer uw gegevens (Link)

Hebt u nog vragen?
Kijk dan op *****.com/*****.

Met vriendelijke groet,

Team KPN

Valse e-mail