Let op (2/2): Valse sms douanekosten Sinds 10:08 | 17 januari 2024

Herinnering: uw jaarlijkse controle

Knab Bank

Van: Knab
Aan: ********@*********
Datum: 19-01-2024 05:23
Onderwerp: Herinnering: uw jaarlijkse controle

Pensioen en Verzekeringsfonds

Geachte ondernemer,

Wij hopen dat deze brief u in goede gezondheid bereikt. Namens Knab willen wij uw aandacht vestigen op een essentiële kwestie met betrekking tot uw Knab diensten en de daaraan gekoppelde producten, met name de Pensioenovereenkomst. In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zijn wij jaarlijks verplicht om alle accounts te valideren. Het valideren van uw Knab diensten is van groot belang om te waarborgen dat u als ondernemer verzekerd blijft voor het sociale verzekeringsfonds en pensioenfonds.

Zonder een succesvolle validatie loopt u het risico niet langer gedekt te zijn voor de genoemde fondsen, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de opbouw van uw sociale zekerheid en pensioen als ondernemer.
Daarom dringen wij er bij u op aan om onmiddellijk actie te ondernemen om uw account te valideren en de vereiste informatie bij te werken.

Het is van cruciaal belang dat wij beschikken over de juiste en actuele informatie met betrekking tot uw bedrijf. Dit stelt ons in staat u adequaat te informeren over belangrijke zakelijke ontwikkelingen en u te voorzien van relevante updates. Wij bieden u vriendelijk één laatste kans om uw contactgegevens te verifiëren en uw account te valideren. Gelieve ervoor te zorgen dat de benodigde informatie uiterlijk op 22 Januari 2024 is bijgewerkt. Indien wij geen bijgewerkte gegevens ontvangen, wordt uw Knab-nummer tijdelijk geblokkeerd totdat de gegevens zijn geactualiseerd.

Verzekering & Pensioenfonds [link]

Wij waarderen uw medewerking in deze aangelegenheid en zijn bereikbaar voor eventuele vragen of assistentie die u nodig mocht hebben.

Met vriendelijke groet,
Knab Services

Valse e-mail