Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Herinnering: Binnen 24 uur wordt uw registratie ongeldig verklaard.

Kamer van Koophandel

Van: KamervanKoophandeI
Datum: 21 februari 2024 05:16:34 +01:00
Onderwerp: Herinnering: Binnen 24 uur wordt uw registratie ongeldig verklaard.
Aan:********@*********

Beste meneer/mevrouw,

Uit onze informatie blijkt dat uw inschrijfinformatie onjuist is. Het is van groot belang dat deze gegevens binnen 24 uur moet worden vernieuwd om uw inschrijving geldig te houden.

Om uw data te vernieuwen moet u op de knop “corrigeren” klikken hierbeneden.

Corrigeren [link]

Als de vereiste vernieuwing niet binnen de gestelde termijn worden gedaan, zijn wij helaas verplicht om uw inschrijving als verlopen te verklaren en te verwijderen uit ons systeem. Mocht dit het geval zijn, dan zal er een naheffing van €140,- van toepassing zijn om de inschrijving te herstellen.

Wij danken u voor uw medewerking en begrip.

hoogachtend,
Gegevensbeheer
©2024

Valse e-mail