Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Herinnering: Binnen 24 uur wordt uw registratie niet meer geldig.

Kamer van Koophandel

Van: KamerVanKoophandeI
Datum: 21 februari 2024 om 05:05:51 CET
Aan: *******@************
Onderwerp: Herinnering: Binnen 24 uur wordt uw registratie niet meer geldig.

Beste handelaar,

Uit onze informatie blijkt dat uw inschrijving onjuist is. Het is van groot belang dat deze gegevens binnen 24 uur moet worden gecorrigeerd om uw inschrijving geldig te houden.

Om uw inschrijving te corrigeren moet u op de knop “corrigeren” drukken hierbeneden.

Corrigeren [link]

Als de vereiste verbetering niet binnen de gestelde periode worden gedaan, zijn wij helaas genoodzaakt om uw inschrijving als ongeldig te verklaren en te verwijderen uit ons systeem. Mocht dit het geval zijn, dan zal er een naheffing van €140,- van toepassing zijn om de inschrijving te herstellen.

Wij danken u voor uw medewerking en begrip.

Met vriendelijke groet,
Human-resources
©2024

Valse e-mail