Helaas hebben wij uw identificatie nog niet ontvangen.

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: woensdag 1 november 2023 13:34
Aan: ***********@*************
Onderwerp: Helaas hebben wij uw identificatie nog niet ontvangen.

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs hebben wij u gevraagd om
u online te identificeren, helaas
hebben wij uw identificatie nog niet
ontvangen. Zonder identificatie kunt
u per 4 november geen gebruik
meer maken van de diensten van De
Kamer van Koophandel
. U heeft
voor de identificatie het
referentienummer nodig.

Uw referentienummer: 22****.
Let op! Uw referentienummer is 24
uur na het ontvangen van deze e-
mail geldig.

1. Ga naar onze omgeving via:
*********.nl/*****-***** (link).
2. Vul uw benodigde gegevens in.
3. Identificatie voltooid.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail