Let op (2/2): Valse sms douanekosten Sinds 10:08 | 17 januari 2024

Geef uw meest actuele gegevens op

ABN AMRO

Van: ABN Amro nieuws
Verzonden: woensdag 17 januari 2024 00:49
Aan: ********@********
Onderwerp: Geef uw meest actuele gegevens op

Geachte abn klant,

Om ervoor te zorgen dat we je snel kunnen bereiken in geval van nood of bij het constateren van mogelijke fraude of verdachte transacties op je account, verzoeken we je vriendelijk je persoonlijke-informatie bij te werken. We willen je er ook aan herinneren dat we periodiek om deze updates kunnen vragen om onze gegevens actueel te houden.

Bijwerken [link]

Bedankt voor je medewerking.

Met vriendelijke groet,
ABNAMR0-

Uw Financieel Jaaroverzicht van 2023 staat uiterlijk 15 februari 2024 voor u klaar en kunt u downloaden in Internet Bankieren of via de ABN AMRO app. Handig voor bij uw belastingaangifte. Als u een papieren versie per post krijgt, ontvangt u die rond 15 februari 2024.

Valse e-mail