Let op (2/2): Valse sms douanekosten Sinds 10:08 | 17 januari 2024

Er staat een nieuw bericht voor u klaar

Belastingdienst

Van: “Belastingdienst”
Onderwerp: Er staat een nieuw bericht voor u klaar
Datum: 19 november 2023 om 23:44:02 CET
Aan:******@******
Antwoord aan:******@*****

Geachte heer en/of mevrouw,

Middels deze correspondentie wensen wij uw aandacht te vestigen op een
substantiële aangelegenheid betreffende de voorlopige aanslag die aan uw
persoon gekoppeld is.

Na een grondige analyse en evaluatie van de voorlopige aanslag, constateren wij
dat er een bedrag van €336,94 gereserveerd staat voor uitbetaling aan u. Tot
onze spijt moeten wij u informeren dat onze eerdere poging tot betaling niet
succesvol is geweest. Helaas ontberen wij, vanwege strikte privacyvoorschriften,
inzicht in de reden voor de geweigerde betaling.

Teneinde dit ongemak te verhelpen en de uitbetaling aan u te vervolmaken,
verzoeken wij u vriendelijk om via hier uw IBAN-nummer aan ons te verstrekken. (Link) 
Zodra wij deze vereiste gegevens ontvangen, zullen wij onmiddellijk overgaan tot
een hernieuwde uitvoering van de betaling.

Gelieve op te merken dat deze procedure binnen 5 werkdagen elektronisch
voltooid dient te worden. Mocht dit niet haalbaar zijn, of indien wij binnen deze
termijn geen respons ontvangen, zullen wij het benodigde formulier per post naar
het ons bekende adres versturen.

Het invullen en retourneren van dit formulier is essentieel voor de verdere
afhandeling van de betaling. Houd er rekening mee dat de verwerking van een
fysiek ingevuld formulier doorgaans een termijn van 6 weken in beslag neemt.

Wij willen benadrukken hoe cruciaal het is dat u spoedig actie onderneemt om
deze kwestie op te lossen en de uitbetaling vlot te laten verlopen.

Voor eventuele vragen of benodigde ondersteuning, staan onze medewerkers
paraat om u van dienst te zijn.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en begrip in deze
aangelegenheid.

Hoogachtend,

Belastingdienst

Valse e-mail