Er staat een nieuw bericht voor u klaar

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: zondag 19 november 2023 17:55
Aan:
Onderwerp: Er staat een nieuw bericht voor u klaar

Geachte heer en/of mevrouw,

Middels deze correspondentie wensen wij uw aandacht te vestigen op een substantiële aangelegenheid betreffende de voorlopige aanslag die aan uw persoon gekoppeld is.
Na een grondige analyse en evaluatie van de voorlopige aanslag, constateren wij dat er een bedrag van €339,87 gereserveerd staat voor uitbetaling aan u. Het spijt ons u te moeten informeren dat onze eerdere poging tot betaling niet succesvol is geweest. Helaas ontberen wij, vanwege strikte privacyvoorschriften, inzicht in de reden voor de geweigerde betaling.
Teneinde dit ongemak te verhelpen en de uitbetaling aan u te vervolmaken, verzoeken wij u vriendelijk om via hier uw IBAN-nummer aan ons te verstrekken. Zodra wij deze vereiste gegevens ontvangen, zullen wij onmiddellijk overgaan tot een hernieuwde uitvoering van de betaling.

Gelieve op te merken dat deze procedure binnen 5 werkdagen elektronisch voltooid dient te worden. Mocht dit niet haalbaar zijn, of indien wij binnen deze termijn geen respons ontvangen, zullen wij het benodigde formulier per post naar het ons bekende adres versturen.
Het invullen en retourneren van dit formulier is essentieel voor de verdere afhandeling van de betaling. Houd er rekening mee dat de verwerking van een fysiek ingevuld formulier doorgaans een termijn van 6 weken in beslag neemt.

Wij willen benadrukken hoe cruciaal het is dat u spoedig actie onderneemt om deze kwestie op te lossen en de uitbetaling vlot te laten verlopen.
Voor eventuele vragen of benodigde ondersteuning, staan onze medewerkers paraat om u van dienst te zijn.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en begrip in deze aangelegenheid.

Hoogachtend,

Belastingdienst

Valse e-mail