Er staat een nieuw bericht voor u klaar

Bunq

Van: Bunq Support
Verzonden: Thursday, 12 October 2023 12:00
Aan: ******@*******
Onderwerp: Er staat een nieuw bericht voor u klaar

Geachte heer/mevrouw,
Wij stellen vast dat u nog geen gebruik heeft gemaakt van de tweestapsverificatie
(Two-Factor Authentication, 2FA) zoals vereist volgens ons recente
beveiligingsbeleid. Deze veiligheidsmaatregel is op 1 oktober 2023 ingevoerd om
de bescherming van onze gewaardeerde klanten tegen fraude te versterken.

Wij verzoeken u vriendelijk om de 2FA in te stellen en te activeren. Indien deze
actie niet voor 14 oktober 2023 is voltooid, kunt u geen toegang meer krijgen tot
uw bunq-rekening totdat dit is afgerond.

In verband met de tweestapsverificatie-beveiligingsupdate dient u uw rekening
opnieuw te bevestigen. Mocht u hier niet aan voldoen, zal uw rekening vanaf 14
oktober 2023 worden gedeactiveerd.

Klik hier om uw aanmelding voor 2FA te voltooien. (Link)

Bent u van plan om uw rekening operationeel te houden, dan verzoeken wij u om
de 2FA in te stellen en te activeren vóór de bovengenoemde datum.

Met vriendelijke groet,
********
Veiligheid & Support
Bunq B.V

Valse e-mail