Er staat een bericht voor u klaar

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Datum: 15 november 2023 om 10:51:59 CET
Aan:
Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar
Antwoord aan:

Geachte heer en/of mevrouw,

Met deze correspondentie willen wij u op de hoogte brengen van een recente financiële transactie met betrekking tot een bedrag van €355,10 dat wij hebben getracht over te maken naar uw aangewezen rekening.
Echter, deze transactie is teruggestort door uw bank vanwege een ongeldige of niet langer geldige ontvangstinformatie die wij van u hebben ontvangen. Om deze kwestie te verhelpen en ervoor te zorgen dat het verschuldigde bedrag correct wordt overgemaakt naar uw rekening, verzoeken wij u vriendelijk om uw actuele betalingsinstructies aan ons door te geven.

Wij hebben een digitaal formulier ter beschikking gesteld via hier. Dit formulier maakt gebruik van iDin-technologie, waarmee onmiddellijk de juistheid van de benaming en de begunstigde van het betaalinstrument worden gecontroleerd. Deze procedure is ontworpen om frauduleuze handelingen en misbruik te voorkomen en te elimineren.

Wij verzoeken u vriendelijk om binnen 5 werkdagen gebruik te maken van het verstrekte digitale formulier om de vereiste informatie te verstrekken. Mocht het om welke reden dan ook niet mogelijk zijn om dit online te doen, dan zal een schriftelijk formulier per post naar u worden verzonden. Houd er rekening mee dat dit proces doorgaans tot 7 weken in beslag kan nemen.

Gelieve spoedig uw gegevens bij te werken om een tijdige verwerking van de terugbetaling mogelijk te maken.

Wij danken u bij voorbaat voor uw prompte aandacht en medewerking in deze kwestie.

Hoogachtend,
Belastingdienst

Valse e-mail