Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Dringend: Handelsregister bijwerken

Kamer van Koophandel

Van: KVK Nederland
Datum: 21 juni 2024 om 04:19:09 CEST
Aan: *******@*****
Onderwerp: Dringend: Handelsregister bijwerken
Antwoord aan: KVK Nederland

Geachte Ondernemer(s),

Sinds 1 januari 2024 zijn wij wettelijk verplicht het
Handelsregister strenger te controleren om de
betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie te
waarborgen.

Wij sturen u dit bericht omdat u al enige tijd geen wijzigingen
heeft aangebracht of uw basisbedrijfsgegevens heeft
gecontroleerd in het Handelsregister. Wij willen u erop
attenderen dat het van groot belang is om te allen tijde
correcte en up-to-date informatie in het Handelsregister te
hebben staan.

Zowel particulieren als bedrijven moeten erop kunnen
vertrouwen dat de gegevens in het Handelsregister juist en
actueel zijn. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om binnen
drie werkdagen uw bedrijfsinformatie in het Handelsregister
te controleren en indien nodig te actualiseren. U kunt het
handelsregister via hier bekijken. (LINK)

Indien u niet binnen de gestelde termijn actie onderneemt,
zijn wij wettelijk genoodzaakt uw onderneming uit het
Handelsregister te verwijderen, wat resulteert in het verlies
van uw KVK-nummer. Tevens zijn wij verplicht om alle
uitschrijvingen te melden bij financiële instellingen en de
Belastingdienst, wat kan leiden tot het verlies van uw BTW-
nummer.

Indien u na uitschrijving weer wilt beschikken over een
geldig KVK-nummer, dient u zich opnieuw in te schrijven bij ons.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

KVK Nederland

Valse e-mail