Document staat gereed

e-Herkenning

From: “eHerkenning”
Date: 18 September 2023 at 01:46:31 CEST
To: *****@********
Subject: Document staat gereed
Reply-To: “eHerkenningen.nl”

Beste zakelijke klant,

Met ingang van 25 september 2023 zullen alle overheids
dienstverleners alleen toegankelijk zijn met
betrouwbaarheidsniveau 5.
Dit betekent dat als uw bedrijf nog niet over
betrouwbaarheidsniveau 4 beschikt, u eenmalig en
kostenloos een aanvraag kunt indienen voor niveau 5.

Het is van groot belang dat u tijdig actie onderneemt, ook als
u al beschikt over een eHerkenning om toegang te blijven
houden tot de overheidsinstanties die voor uw bedrijf van
belang zijn.

Let op: Na 1 oktober 2023 worden automatisch
administratiekosten van 129,95 EUR verrekend als u geen
aanvraag heeft ingediend.

Gegevens bijwerken (Link)

We waarderen uw medewerking in deze kwestie en willen
graag benadrukken dat deze maatregel is genomen ter
bevordering van de veiligheid en betrouwbaarheid van de
overheidsdiensten.

Met vriendelijke groeten,

********
Personeelszaken

Valse e-mail