Controleer uw gegevens omternt extra toezegging

Mijn Overheid

Van:MijnOverheid
Verzonden: vrijdag 20 oktober 2023 13:33
Aan:*****@*******
Onderwerp: Controleer uw gegevens omternt extra toezegging

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox (Link) omtrent extra
toezeggingen. Ga naar MijnOverheid (Link) om het bericht te bekijken.
Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen.
Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail