Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Bunq Helpdesk – Gegevens ontbreken

Bunq bank

Van: Bunq
Datum: 27 februari 2024 om 00:33:34 CET
Aan: ****@*****
Onderwerp: Bunq Helpdesk – Gegevens ontbreken
Antwoord aan: Bunq

Geachte zakelijke klant,
Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan
uw uw e-mailadres niet volledig zijn ingediend.

Je hoeft tijdens deze procedure niet in te loggen, Wij vragen u enkel
alleen naar de actualiteit van uw persoonlijke gegevens.

Uw gegevens bijwerken (Link)

Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk uw gegevens bij te werken
voor 5 maart 2024.

Hoogachtend,

*****
Chief Executive Officer

Valse e-mail