Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Bevestiging opzegging van jouw account

Bunq bank

Van: Bunq
Datum: 13 maart 2024 om 19:45:43 CET
Aan: ***********@************
Onderwerp: Bevestiging opzegging van jouw account

Geachte zakelijke klant,

Belangrijke gegevens van uw zijde ontrbeken om aan onze vereisten te voldoen, wat cruciaal is voor een ononderbroken accountgebruik.
Tot dusver zijn deze gegevens niet bevestigd.

Daarom informeren we u tijdig over de noodzakelijke stappen die genomen moeten worden.

Inloggen [link]

Na deze periode wordt uw toegang opgeschort, als preventieve maatregel om ongeautoriseerde toegang te voorkomen of te beperken.

Hoogachtend,
Bunq

Valse e-mail