Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Berichtgeving: UBO-gegevens

Kamer van Koophandel

Van: KVK Nederland
Verzonden: donderdag 8 februari 2024 03:03
Aan: a*****@******
Onderwerp:  Berichtgeving: UBO-gegevens

Berichtgeving: Februari 2024

Vanwege nieuwe wet en -regelgeving met ingang vanaf 5 februari 2024 zijn
wij genoodzaakt uw UBO-gegevens opnieuw te heridentificeren. De UBO-
registers helpen fraude en witwassen voorkomen. In de registers staat per
organisatie wie de ‘ultimate beneficial owner’ (UBO) is. Dit is de eigenaar,
een belanghebbende, of de persoon die zeggenschap heeft. De overheid
gebruikt de registers om criminaliteit op te sporen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Ons
vragenformulier kunt u bezoeken via de knop hieronder en neemt ca. 2
minuten in beslag.

Ga naar het vragenformulier (Link)

Met vriendelijke groet,
De Kamer van Koophandel

Valse e-mail