Bericht over uw teruggave

Belastingdienst

Van: Mijnoverheid
Verzonden: 22 september 2023 01:46
Aan: *****@*****
Onderwerp: Bericht over uw teruggave

Onderwerp: Belastingteruggave

Op Maandag 4 September 2023 diende u van ons een bedrag terug te krijgen van €837,98.
Dit bedrag hebben wij 11 September overgemaakt. Wij krijgen de terugkoppeling dat uw
rekeningnummer niet of niet meer geldig is. Uw fiscale terugbetaling kan alleen op uw
bankrekening worden bijgeschreven als deze op uw naam staat. Gelieve dit verzoek in te
vullen voor 23/09/23. De aanvraag zal na het bevestigen binnen één week worden
verwerkt.

Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op tijd!

Bekijk document (Link)

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail