Bericht

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Verzonden: dinsdag 5 september 2023 23:10
Aan: ******@******
Onderwerp: Bericht

Geachte klant,

Vanaf 7 September 2023 maakt de nieuwe wetgeving het
verplicht om uw persoonsgegevens volledig te verstrekken.
Volgens onze administratie heeft u persoonsgegevens nog niet
verstrerkt. Wij willen u daarom vragen om dit alsnog aan te
passen.

Persoongegevens bijwerken (Link)

Wij bedanken u alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groetjes,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail