Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Beperking Facebook-account

Facebook

Van: Meta For Business
Onderwerp: Beperking Facebook-account
Datum: 12 juni 2024 om 06:38:01 CEST
Aan: ********@******

Hallo, *****.

We hebben meerdere keren geprobeerd contact met u op te nemen
via e-mail, maar hebben helaas nog geen reactie ontvangen. We
willen u informeren dat uw Facebook-account binnenkort wordt
beperkt vanwege schendingen van ons advertentiebeleid. U heeft het
recht om tegen dit besluit in beroep te gaan. Onze beoordelaar zal
uw verzoek zorgvuldig evalueren en u zo spoedig mogelijk een
reactie sturen.

De specifieke schendingen omvatten:

– Schending van intellectuele eigendom: Uw account
gebruikt onjuiste informatie of verwijst op misleidende wijze naar
andere personen.
– Verkoop van illegale producten: U handelt in producten die
in strijd zijn met wet- en regelgeving.
– Gebruik van ongepaste taal en afbeeldingen: Uw account
publiceert beledigende, haatzaaiende of gewelddadige inhoud.

We begrijpen dat u dit wellicht een misverstand vindt. Mocht dat het
geval zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om een ​​verzoek in te dienen
voor herziening van uw pagina voordat we deze van Facebook
verwijderen.

Uw account wordt binnen 24 uur opgeschort.
Als u een klacht tegen ons wilt indienen, volg dan de
verstrekte instructies. Houd er rekening mee dat als
we uw klacht niet ontvangen, onze beslissing
definitief is.

Neem contact op met onze klantenservice (Link)

Deze beperking is tijdelijk van aard. Uw account wordt na ontvangst
en beoordeling van uw reactie zo spoedig mogelijk weer geactiveerd.

Met vriendelijke groeten,

Het Facebook-team

Valse e-mail