Belangrijke informatie over uw onderneming

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Onderwerp: Belangrijke informatie over uw onderneming
Datum: 2 november 2023 om 02:44:29 CET
Aan: *********@*********

Nieuwe regelgeving 2023
Graag herinneren wij u eraan dat onlangs een nieuwe
regelgeving is doorgevoerd die van Nederlandse bedrijven
verlangt dat ze jaarlijks hun contactgegevens actueel houden.
Ondanks diverse schriftelijke herinneringen hebben we tot op
heden geen geactualiseerde informatie van uw onderneming
mogen ontvangen.

De uiterste datum voor het indienen van uw contactgegevens
was 1 november, en er rest nog de gehele maand om hieraan
te voldoen. Na deze maand zal er een boete van €140, met
een extra €9 aan administratieve kosten, in rekening worden
gebracht indien uw gegevens niet zijn bijgewerkt.

Om uw informatie op een veilige manier te actualiseren, volg de
onderstaande stappen:

1. Ontgrendel uw mobiele apparaat en zorg ervoor
dat het is verbonden met het internet.
2. Start de camera-app op uw mobiele apparaat.
3. Richt de camera op de QR-code die op het
scherm wordt weergegeven.
4. Zodra de QR-code correct is herkend, ontvangt u
een melding of een link om te openen.
5. Klik op de melding of de link om verder te gaan.
6. Volg de aanwijzingen op het scherm om uw
contactgegevens bij te werken.

(QR-code)

Voor eventuele vragen of hulp bij het actualiseren, kunt u
contact opnemen met onze klantenservice via 0800 *****.

We hebben alle mogelijke inspanningen geleverd om u op de
hoogte te stellen van deze verplichting en vertrouwen op uw
medewerking om verdere stappen te voorkomen.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel Nederland (KvK)

Valse e-mail