Belangrijke informatie omtrent uw onderneming

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Aan: *******@********
Datum: 24-10-2023 02:04 CEST
Onderwerp: Belangrijke informatie omtrent uw onderneming

Geachte ondernemer,
Wij willen graag uw aandacht vestigen op aanzienlijke aanpassingen
met betrekking tot de jaarlijkse verificatie van uw bedrijfsinformatie
en de nieuwe wettelijke vereisten die van kracht zijn.

Het is van essentieel belang om te weten dat uw verificatietermijn, die
op 1 oktober afliep, inmiddels voorbij is. Om u te helpen aan deze
vereisten te voldoen, hebben wij een nieuwe en uiterste
verificatiedatum vastgesteld op 30 oktober van dit jaar.

Het is belangrijk om te begrijpen dat het niet tijdig bijwerken van uw
bedrijfsinformatie na 30 oktober kan resulteren in een tijdelijke
opschorting van uw KvK-nummer, met eventuele gevolgen voor uw
zakelijke activiteiten. Wij willen u tevens wijzen op het risico van
wettelijke sancties bij het niet naleven van deze verplichting.

Mijn gegevens actualiseren (link)

Indien u ondersteuning nodig heeft bij het actualiseren van uw
gegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze
klantenservice via 0800 **** of ***@***.nl.

Wij willen graag benadrukken dat het tijdig voldoen aan deze
verplichting van groot belang is om eventuele problemen te
voorkomen. Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd.

Met vriendelijke groet,
KVK – Kamer van Koophandel

Valse e-mail