Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Belangrijke beveiligingsmelding

ICS

Van: International Card Services
Datum: 21-02-2024 06:15 (GMT+01:00)
Aan: *************@***********
Onderwerp: Belangrijke beveiligingsmelding

Geachte heer/mevrouw ,

Uit onze informatie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres nog niet is aangemeld voor het 3D Secure beveiligingsupdate.
Vanaf 15 februari 2024 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Klik op de onderstaande link om uw 3D secure te activeren.

Ga naar het formulier [link]

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Copyright © ICS2022 NETHERLANDS . [link]

Valse e-mail