Let op (2/2): Valse sms douanekosten Sinds 10:08 | 17 januari 2024

Belangrijke actie vereist: Mogelijke frauduleuze transactie met uw ICS-kaart

ICS

Van: International Creditcard Services
Verzonden: woensdag 29 november 2023 22:34
Aan: *******@*********
Onderwerp: Belangrijke actie vereist: Mogelijke frauduleuze transactie met uw ICS-kaart

Geachte heer en/of mevrouw,

Wij nemen contact met u op in verband met een recente bestelling die met uw ICS-kaart is
geplaatst en bevestigd via Mijn ICS. Na zorgvuldige analyse van het tijdstip en de locatie van
deze bestelling, hebben wij reden om te vermoeden dat deze mogelijk frauduleus van aard is.
Als voorzorgsmaatregel hebben wij deze specifieke bestelling geannuleerd.

Omdat we ons bewust zijn dat u mogelijk op een andere locatie verblijft dan waar deze
transactie heeft plaatsgevonden, verzoeken wij u vriendelijk om uw recente inlogpogingen te
controleren.

Indien u deze handeling niet persoonlijk heeft verricht, is het van cruciaal belang om eventuele
andere geautoriseerde toegangen onmiddellijk te verwijderen. U kunt dit doen via hier. (link)

Wij verzoeken u vriendelijk om deze actie binnen drie werkdagen te ondernemen. Indien hier
niet tijdig gehoor aan wordt gegeven, gaan wij ervan uit dat de genoemde handelingen door u
zijn geautoriseerd en kunt u deze melding als niet verzonden beschouwen.

We willen benadrukken dat het van groot belang is om dit proces tijdig af te handelen om
eventueel frauduleus gebruik te voorkomen. In het geval dat dit niet wordt gedaan, behouden
wij ons het recht voor om in geval van fraude of misbruik de vergoeding te weigeren.

Indien u verdere assistentie nodig heeft of vragen heeft over deze kwestie, staan wij klaar om
u verder te helpen.

Wij danken u voor uw medewerking en begrip in deze aangelegenheid.

Met vriendelijke groet,

International Creditcard Services

Valse e-mail