Belangrijk! Uw Mail komt te vervallen!

KPN

Van: KPN
Verzonden: dinsdag 24 oktober 2023 03:45
Aan: *******@*******
Onderwerp: Belangrijk! Uw Mail komt te vervallen!

Nieuwe systemen
Mail. We gebruiken het dagelijks. Maar vanwege het overschakelen naar
onze nieuwe systemen vragen wij om uw hulp! Het is noodzakelijk dat
uw gegevens actueel zijn zodat u mail goed en veilig kan worden
overgezet.

Bijwerken (Link)

Valse e-mail