Belangrijk bericht over extra toezegging

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 19-10-2023 14:35 (GMT+01:00)
Aan: ********@********
Onderwerp: Belangrijk bericht over extra toezegging

Geachte heer/mevrouw,

U komt in aanmerking voor een extra toezegging omtrent
energietoeslag.
Uw extra toezegging is vastgesteld op een bedrag van
€413,42-

Om dit te ontvangen vragen wij u om uw persoonsgegevens
te controleren en
te verifiëren. Uw extra toezegging kan alleen worden
uitgekeerd
als wij beschikken over de juiste gegevens.

Werk uw persoonsgegevens bij via de onderstaande stappen:
1. U typt ***.**/*** (u kunt het uiteraard ook
kopiëren en plakken) in uw browser en klikt op ”enter”.
2. U vult de gevraagde gegevens in.
3. Uw persoonsgegevens zijn bijgewerkt.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail