Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Bekijk uw ICS berichtenbox

ICS

Onderwerp: Bekijk uw ICS berichtenbox
Datum: Tue, 13 Feb 2024 16:24:05 +0100
Van: International Card Services BV
Aan: ***********@************

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: **********@********.nl nog niet is aangemeld voor het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 7 Februari 2024 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het beveiligingsformulier.

[QR-code]

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.
Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen wachtwoord meer te onthouden.
Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Copyright © ICS2022 NETHERLANDS .
Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht. Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht zullen daarom ook niet worden beantwoord/behandeld.

***********
INTERNATIONAL CARD SERVICES– 3D Secure Copyright © ICS 2022 NETHERLANDS.

Valse e-mail