Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Beheer van bedrijfsinformatie in het digitale tijdperk

Kamer van Koophandel

Van: KVK Nederland
Onderwerp: Beheer van bedrijfsinformatie in het digitale tijdperk
Datum: 26 maart 2024 om 13:20:25 CET
Aan: *****@****

Geachte heer en/of mevrouw,

Wij brengen u op de hoogte van recente aanpassingen in ons
handelsregister, geldend vanaf 1 april 2024. Met
zorgvuldigheid hebben we onze voorwaarden herzien om
particulieren en bedrijven een uitgebreidere toegang te
bieden tot informatie die voorheen als basisniveau werd
beschouwd. Deze wijzigingen omvatten niet alleen de
traditionele gegevens zoals namen, adressen en
contactinformatie, maar ook aanvullende details die van
belang kunnen zijn voor een breder publiek.

We begrijpen dat u mogelijk bezorgd bent over de
openbaarmaking van uw bedrijfsgegevens. Daarom vragen
wij u vriendelijk om binnen drie werkdagen na ontvangst van
deze brief uw basisgegevens zorgvuldig te controleren.
Hierbij kunt u aangeven welke gegevens u liever niet
publiekelijk bekend wilt maken. Dit kunt u via hier doen. (Link)

Mocht u niet tijdig reageren, dan worden de betreffende
gegevens automatisch openbaar gemaakt. Desalniettemin
behoudt u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen deze
publicatie. We willen echter benadrukken dat de afhandeling
van dergelijke bezwaren tot wel 10 weken kan duren. Daarom
adviseren wij u vriendelijk om uw ondernemingsgegevens
tijdig te controleren en eventuele wijzigingen tijdig aan ons
door te geven.

Met vriendelijke groet,

*****
KVK Nederland

Valse e-mail