Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Actie vereist: update uw contactinformatie bij Bitvavo

Bitvavo

Onderwerp: Actie vereist: update uw contactinformatie bij Bitvavo
Datum: Thu, 20 Jun 2024 22:26:39 +0200
Van: Bitvavo Klantensupport
Aan: *****@********

Geachte relatie,

Uit ons systeem blijkt dat er mogelijk onjuiste contactgegevens aan uw
Bitvavo-account zijn gekoppeld. Dit vormt een risico voor de veiligheid
van uw account en is in strijd met de veiligheidsprotocollen van
Bitvavo.

Om uw account veilig te houden, verzoeken wij u dringend om uiterlijk
23 juni uw contactgegevens bij te werken via uw accountinstellingen.
Als uw gegevens niet tijdig worden bijgewerkt, zijn wij genoodzaakt om
uw account tijdelijk te blokkeren totdat de juiste gegevens zijn
verstrekt.

Klik her om uw contactgegevens te bewerken (Link)

Wij waarderen uw begrip en medewerking om de veiligheid van uw
account te waarborgen.

Met vriendelijke groet,
Het Bitvavo Team

Valse e-mail