Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Actie vereist!

Bunq bank

Van: Bunq
Aan: *************@******************
Datum: 21-03-2024 10:29 CET
Onderwerp: Actie vereist!

Vermijd permanente blokkering van uw account.
Om te vermijden dat uw account wordt geblokkeerd, hebben we nog enkele essentiële gegevens van u nodig. Deze informatie is van vitaal belang om uw account zonder problemen te blijven gebruiken. Op dit moment hebben we deze gegevens nog niet ontvangen. Daarom willen we u tijdig informeren over de vereiste maatregelen die genomen moeten worden.

Verifieer uw contactgegevens.

Wanneer de aangegeven periode verloopt, kan uw toegang als preventieve maatregel worden stopgezet om ongeautoriseerde toegang te voorkomen of te beperken. We waarderen uw medewerking en begrip in deze kwestie.

Bunq

Valse e-mail