Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Account beveiliging: Verifieer uw gegevens

Bitvavo

Van: B itvavo
Verzonden: woensdag 19 juni 2024 10:24
Aan: ************@**************
Onderwerp: Account beveiliging: Verifieer uw gegevens

Ontbrekende contactinformatie

We hebben een belangrijk bericht met betrekking tot uw Bitvavo-account. Uit een recente controle is gebleken dat een aantal van uw contactgegevens mogelijk onjuist is.

Om de veiligheid van uw account te garanderen, vragen wij u om uw gegevens te verifiëren en indien nodig aan te passen voor 23 juni. Als dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt uw account tijdelijk te blokkeren volgens onze veiligheidsmaatregelen.

Gegevens bijwerken [link]

Dank u voor uw medewerking en begrip.
Het Bitvavo-team

Valse e-mail