Aanvullende informatie vereist

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Datum: 14 september 2023 om 11:22:38
Aan: **************
Onderwerp: Aanvullende informatie vereist

Geachte ondernemer,
Uit onze administratie is gebleken dat de personsgegevens
gekoppeld aan u uw emailadres onvolledig zijn ingediend.

Het is essentiel voor instanties en gemeentes om uw volledige
gegevens bij ons op te vragen indien nodig. Wij verzoeken u zo
spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Werk uw profielgegevens nu bij via Mijn KVK

Scan de QR-code
(QR-code)

Met vriendelijke groet,

KVK Nederland

Valse e-mail