Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Aanpassing Gebruikersinformatie: Handelsregister Update

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Verzonden: woensdag 6 maart 2024 20:17
Aan: ****************@*******************
Onderwerp: Aanpassing Gebruikersinformatie: Handelsregister Update

Geachte heer/mevrouw,

In aansluiting op de wettelijke bepalingen, zijn met ingang van 1 maart 2024 de gebruikersgegevens van de Kamer van Koophandel aangepast. Conform deze regulering is het Handelsregister nu voor eenieder toegankelijk, waardoor de gegevens van ondernemingen, inclusief namen, adressen, en telefoonnummers, raadpleegbaar zijn.

Met inachtneming van uw mogelijk verlangen tot beperking van openbare informatie, verzoeken wij u beleefd om uw ondernemersgegevens te verifiëren via de daartoe aangeboden faciliteit. Na deze controle heeft u de prerogatieve autonomie om aan te geven welke specifieke gegevens publiekelijk kenbaar mogen zijn en welke discretie behoeven. Het zij opgemerkt dat bedrijfsnaam en bedrijfsadres inherent openbaar blijven.

Indien u conform bovengenoemde instructies handelt, zullen wij de gewenste wijzigingen binnen een termijn van 2 werkdagen doorvoeren. Dit kunt u via hier doen [link]. Niettemin, bij nalatigheid in deze zelfregulering, is het vermeldenswaard dat alle gegevens automatisch openbaar zullen worden gemaakt op uiterlijk 10 maart. Indien u dit niet tijdig doet kunt u bezwaar aantekenen tegen deze openbaarmaking dit proces kan circa 4 weken in beslag nemen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
*************
Administratie en Wijzigingen
Kamer van Koophandel

Valse e-mail