Valse factuur softwarepakket

De Fraudehelpdesk heeft veel meldingen ontvangen over valse facturen die per post worden verstuurd. Volgens deze factuur zou er door de ontvanger een softwarepakket zijn aangeschaft met een waarde van € 955,-.

Voor de betaling wordt een Spaans bankrekeningnummer genoemd. Hoewel het document het uiterlijk heeft van een factuur, blijkt uit de ‘kleine lettertjes’ dat het gaat om een aanbieding. Maar wat het aanbod precies inhoudt wordt niet duidelijk.

Wij raden u aan om niet op het betaalverzoek in te gaan en de factuur te negeren. We stellen het op prijs als u ons de ontvangst van deze factuur wilt melden.