Telefoontje over inactief bitcoinaccount

Wij ontvangen veel meldingen van mensen die aangeven telefonisch te zijn benaderd over hun inactieve bitcoinaccount. Er wordt verwezen naar een account dat in het verleden door de melder gebruikt zou zijn en waarop nog een bedrag aan bitcoins staat. Het gaat hierbij niet om het werkelijke account van de melder.

Melders wordt gevraagd om persoonlijke gegevens door te geven of een nieuwe wallet te openen, waarop het bedrag gestort kan worden. Daarna moet een voorschot betaald worden om het bedrag te kunnen ontvangen. Soms wordt hierbij door de beller een ‘spiegelbedrag’ genoemd dat betaald zou moeten worden. Met een spiegelbedrag wordt bedoeld: het bedrag dat de melder in het verleden heeft ingelegd. Ook kan het zijn dat de beller de melder waarschuwt dat iemand anders het geld probeert te innen en dat de melder dus actie moet ondernemen.

 

Advies

Ga niet op dit telefoontje in en verbreek het contact. Maak geen geld over. Heeft u toch gevoelige informatie doorgegeven of een betaling gedaan, neem dan contact met ons op voor persoonlijk advies.